Oudercommissie

Vrijwillige ouderbijdrage

Projectplan schoolplein

nieuwsbrief april 2017

nieuwsbrief januari 2017

Oudercommissie

De Oudercommissie is verantwoordelijk voor een aantal activiteiten op school, zoals onder andere feestelijke vieringen als de intocht en de viering van Sinterklaas. de kerstviering, het pleinfeest en de laatste schooldag. Deze activiteiten en meer worden gefinancierd door de inkomsten uit de inzameling van het oud papier, de inkomsten uit de garagesale en door de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De Oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Susanne Baart¬†(voorzitter)
  • Ellen van der Weide¬†(secretaris)
  • Roelf Vogelzang (penningmeester)
  • Korrie Dijkstra
  • Johan Heddema
  • Martin Hessels
  • Siepieta Tack
  • Nynke Wiedijk - kandidaat lid